Ajankohtaista

Koronatilanteen vuoksi metsästyslakia on muutettu siten, että vuonna 2020 vanhentuva ampumakoe on voimassa heinäkuun 2021 loppuun saakka. Tämän ansiosta ampumakokeeseen osallistuminen on kuluvana vuonna välttämätöntä ainoastaan niille metsästäjille, joilla ei ole aiempaa ampumakoetta suoritettuna tai se on suoritettu ennen vuotta 2017. Näin ollen järjestettävät ampumakokeet olisivatkin tarkoitettu ensi sijassa heitä varten. Seuraavassa ohjeistetaan lyhyesti ampumakoetilaisuudessa toimimisesta koronavirusepidemiasta johtuvana poikkeusaikana 1.6.2020 alkaen. Ohjeiden tavoitteena on taata kaikkien sekä ampumakokeeseen osallistuvien että sitä vastaanottavien henkilöiden turvallisuus välttämällä lähikontakteja, varmistamalla riittävät turvavälit ja huolehtimalla hygieniasta. Ohjeet pätevät niin rihlatulla luotiaseella kuin jousellakin suoritettavissa ampumakokeissa. Ennen koetta: – Osallistu ampumakokeeseen vain, jos se on tulevan jahtikauden takia välttämätöntä. Jos edellinen ampumakokeesi on suoritettu 1.1.2017–31.7.2018, on se lakimuutoksen myötä voimassa 31.7.2021 saakka. – Älä osallistu ampumakokeeseen, jos sinulla on koronavirukselle tyypillisiä oireita tai epäilet saaneesi tartunnan. – Varaa mukaasi tasaraha ampumakoemaksua varten. Toiminta ampumakoepaikalla: – Ampumakoepaikalla on tärkeää välttää turhia lähikontakteja, joten huolehdi riittävistä turvaväleistä (1–2 metriä) muihin osallistujiin sekä ampumakokeen vastaanottajiin. – Saavuttuasi ampumakoepaikalle noudata ampumakokeen vastaanottajien antamaa ohjeistusta. – Mene tarkastuspisteelle vasta saatuasi luvan. – Aseta tarkastuspisteen pöydälle: – aseesi turvallisesti käsitellen (luotiaseen lukon on oltava auki ja sarjanumeron näkyvillä) – kokeessa käytettävät patruunat/nuolet – kokeessa käytettävän luotiaseen lupa ja henkilöllisyystodistus – voimassa oleva metsästyskortti taikka älypuhelin, jossa on näkyvissä sähköinen metsästyskorttinne Oma riista- mobiilisovelluksen kautta (huomio näytön aikakatkaisu). – Siirry odottamaan turvaetäisyyden päähän pöydästä. – Kun ampumakokeen vastaanottaja on antanut luvan, voit noutaa omaisuutesi ja siirtyä odottamaan ampumavuoroasi osoitetulle paikalle. – Kun saat luvan, siirry ampumapaikalle suorittamaan ampumakoe. 2 (2) – Maksa ampumakoesuorituksesi jättämällä tasasumma käteistä rahaa ampumakokeen vastaanottajan osoittamaan paikkaan tai maksa lähimaksulla (koskematta maksupäätteeseen). – Ota mukaasi allekirjoitettu ampumakoetodistus tai päätöslomake. Hyväksytty ampumakoesuoritus tulee näkyville myös Oma riista -palveluun. – Poistu tämän jälkeen ampumaradalta mahdollisimman pian.

Jos haluaa päästä seuran WhatsApp ryhmään niin ilmoita puhelinnumero joko Johanna Pollarille, Joonas Mannilalle tai Sakari Mäkirannalle.

Kesäkokouksen 26.07 2020 päätöksiä:

-metsästyksessä noudatetaan valtion aikoja.

-riistakiintiö kolme metsäkanalintua, yksi saa olla metso. Peltopyy rauhoitettu.

-joulurauha 24-25 12 eli kaikki metsästys kielletty.

-metsäkanalintujen ruokintapaikat rauhoitettu 300 metrin säteellä.

-seuraavat järvet rauhoitetaan sorsastukselta: Neva-Aijalainen, Iso-Valkeinen, Korpilampi ja Kaidesjärvi.

-Isojakokunnan kortteja myy Toni Raiski.

-jäseniä muistutetaan että maaston roskaaminen ehdottomasti kielletty. Kaikki mitä metsään viedään tuodaan sieltä myös pois. Varsinkin haulikon hylsyt pitää ehdottomasti tuoda maastosta pois.

– jahtiin mentäessä kiinnittäkää huomiota mihin jätätte autonne. Teiden liittymien ja ajourien kulun estämistä ei saa esiintyä missän muodossa. Myös pellolla autolla ajaminen on kielletty.

-saalisilmoitus jätetään joko oma riistan kautta tai seuran sähköpostiosoitteeseen (pollarinms(at)gmail.com). Saalisilmoitus pitää jättää vaikka ei olisi saanut saalista.