Ajankohtaista

PUUKÖKKÄ.

Lauantaina 10.04 2021 pidetään majalla polttopuukökkä. Aloitellaan klo 09.00 aikoihin. Kaadetaan ampumaradan vierestä puita ja pilkotaan polttopuuksi. Mannilan miehet tuo konekantaa paikalle. Mukaan sahoja ja iloista mieltä.

VUOSIKOKOUS.

Seuran sääntömääräinen vuosikokous pidetään 18.04 2021 majalla klo 14.00 alkaen. Kokous pidetään ulkona joten vaatetus sen mukaan. Retkijakkoroita voi ottaa mukaan niin on mukavampi kokoustaa. Ulkona voimme pitää turvavälit kunnossa niin saadaan kokous pois päivänjärjestyksestä. Pidetään paikalla nuotiota niin pitäisi tarjeta ja voihan siinä samalla käristää vaikka makkaraa jos tahtoo. Tervetuloa.

PÄIVÄKORTTI.

Kun seuran päiväkorttia maksetaan tulee se ehdottomasti maksaa seuran tilille( FI5111883000108783 ) EI metsästyskortissa olevalle tilille. Metsästyskortissa oleva tilinumero on Metsästäjäliiton numero.

MAJAVA-ASIAA.

Suomen riistakeskus ja Luonnonvarakeskus (Luke) suorittavat jälleen tänä syksynä valtakunnallisen majavalaskennan. Tietoja käytetään euroopanmajavan ja kanadanmajavan kantojen koon ja levinneisyyden arvioimiseksi sekä majavien elinympäristöjen käytön tutkimuksessa.

Toimi näin:

Metsästäjä / Oma riista -käyttäjä:

Ilmoita majavahavaintosi (erityisesti asutut pesät, mutta myös muut havainnot, kuten näkö-, pato- ja syönnöshavainnot) ja -saaliisi Oma riista -palveluun.

Hirvenmetsästyksen johtaja:

Kokoa seurasi hirvenmetsästäjiltä tiedot asutuista majavien talvipesistä ja vastaa vapaaehtoisiin majavakysymyksiin hirvenmetsästyksen päättymisilmoituksen yhteydessä.

Lisäksi Luke toivoo lastunäytteitä erityisesti sellaisilta alueilta, joilla voi olla molempia lajeja (ks. kartta: http://riistahavainnot.fi/pienriista/majavatiheys) sekä itärajan läheltä. Ohjeet lastunäytteiden lähettämiseen löytyvät: https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/riista/majavat/majavanaytteiden-kerays-2/

Luke julkaisee majavatietoja osoitteessa http://riistahavainnot.fi/pienriista/majavatiheys. Pesätiheys ilmoitetaan kartalla 20 km x 20 km ruuduilla. Tarkkoja sijaintitietoja ei julkaista.

Lisätietoa majavapesälaskennasta majavapesa@luke.fi

Koronaohjeet seuruejahteihin ja peijaisiin

− Jahdit voidaan toteuttaa, kun huomioidaan yleiset hygieniaohjeet ja vältetään kokoontumista suurella joukolla yhteen, muistuttaa Metsästäjäliiton järjestöpäällikkö Teemu Simenius.

Yhteisjahdit

Yhteisjahteja voidaan toteuttaa kokoontumatta suurella joukolla yhteen. Pienryhmissä tulistelut ja käskynjaot toteutetaan ulkona turvaetäisyydet huomioiden. Passissa olemiseen ei liity yleensä kontaktiriskejä.

Suurten jahtiporukoiden käskynjako toteutetaan jakamalla porukka pienryhmiin eri sijainteihin ja määräämällä kullekin oma ryhmänvetäjä. Hirvieläinjahtien ryhmänvetäjien olisi hyvä olla rhy:lle ilmoitettuja metsästyksenjohtajia.

Metsästyksenjohtaja ja ryhmänvetäjät sopivat päivän jahtimenettelyt mielellään etänä puhelimitse, sähköpostitse tai muuta kanavaa käyttäen, tai turvaetäisyydet huomioiden kokoontumalla. Lisäksi sovitaan niin sanottu saaliinnoutoryhmä riskiryhmiin kuulumattomista vapaaehtoisista, jotka hoitavat saaliinkäsittelyn suolistuksesta käsittelypaikalle, mieluiten kylmiöön asti.

Vaihtoehtoisesti kukin pienryhmä hoitaa kaatonsa, pois lukien riskiryhmiin kuuluvat. Päävastuun kantava metsästyksenjohtaja suunnittelee jahdin ja jakaa ryhmänvetäjille passilinjat ja ohjeistukset. Ryhmänvetäjät toistavat ohjeistuksen ryhmälleen ja vetävät passilinjat sovitulla tavalla ja ovat metsästyksenjohtajan tavoitettavissa.

Pienryhmän kokoontuessa ja liikkuessa pidetään turvavälit. Paikan tai suunnitelmien muuttuessa pienryhmät kokoontuvat eri sijainteihin ja saavat ohjeet ryhmänjohtajalta. Jahtipäivän päätyttyä ei kokoonnuta, vaan ryhmänvetäjät kertovat metsästyksenjohtajalta saadut ohjeet seuraavan päivän alkamisesta ja kukin lähtee omiin askareihinsa.

Kaato yhteisjahdissa

Kaadon tapahduttua ampuja odottaa normaaliin tapaan metsästyksenjohtajan tai ryhmänvetäjän ohjeita ja toimii ohjeistuksen mukaan mahdollisen lopetuslaukauksen suhteen. Ampuja ei lähtökohtaisesti osallistu saaliin käsittelyyn, ellei voi hoitaa sitä itsenäisesti. Lopetuslaukauksen jälkeen ampuja palaa passipaikalleen tai ohjeistettuun paikkaan. Kaadolle ei kokoonnuta.

Peijaiset

Erityistä varovaisuutta on noudatettava peijaisten kohdalla. Ensisijaisesti Liitto suosittelee peijaisten siirtämistä aikaan, jolloin koronauhka on poistunut taudin tukahduttua tai rokotusten yleistyttyä. Kukaan ei halua muistaa peijaisia siitä, että jonkun omainen kuoli juhlan seurauksena!

Maanomistajille peijaisten siirtämisestä, taataksenne heidän ja omaistensa turvallisuus, on syytä tiedottaa siinä missä peijaisten pidostakin.   Maanomistajia voidaan huomioida perinteisten peijaisten ohella antamalla maanomistajille sähköisesti tai postitse seuran tervehdys ja kuulumiset.

Mahdollisuuksien salliessa voidaan jakaa, hygienia huomioiden, lihajaloste jakopisteestä halukkaille tai toimittaa perille. Mikäli peijaiset päätetään pitää, tulee riskit minimoida tarjoamalla käsidesiä, puhdistamalla kosketuspintoja (myös käymälät) tihein aikavälein ja jakamalla istumapaikat väljästi. Ruokailuun järjestetään ruokien ja juomien jakolinjasto tai pöytiin tarjoilu. Tarkoituksen mukaista on, että ottimen varressa on ruoan jakaja, eikä kukin vieras kerrallaan.

Koronatilanteen vuoksi metsästyslakia on muutettu siten, että vuonna 2020 vanhentuva ampumakoe on voimassa heinäkuun 2021 loppuun saakka. Tämän ansiosta ampumakokeeseen osallistuminen on kuluvana vuonna välttämätöntä ainoastaan niille metsästäjille, joilla ei ole aiempaa ampumakoetta suoritettuna tai se on suoritettu ennen vuotta 2017. Näin ollen järjestettävät ampumakokeet olisivatkin tarkoitettu ensi sijassa heitä varten. Seuraavassa ohjeistetaan lyhyesti ampumakoetilaisuudessa toimimisesta koronavirusepidemiasta johtuvana poikkeusaikana 1.6.2020 alkaen. Ohjeiden tavoitteena on taata kaikkien sekä ampumakokeeseen osallistuvien että sitä vastaanottavien henkilöiden turvallisuus välttämällä lähikontakteja, varmistamalla riittävät turvavälit ja huolehtimalla hygieniasta. Ohjeet pätevät niin rihlatulla luotiaseella kuin jousellakin suoritettavissa ampumakokeissa. Ennen koetta: – Osallistu ampumakokeeseen vain, jos se on tulevan jahtikauden takia välttämätöntä. Jos edellinen ampumakokeesi on suoritettu 1.1.2017–31.7.2018, on se lakimuutoksen myötä voimassa 31.7.2021 saakka. – Älä osallistu ampumakokeeseen, jos sinulla on koronavirukselle tyypillisiä oireita tai epäilet saaneesi tartunnan. – Varaa mukaasi tasaraha ampumakoemaksua varten. Toiminta ampumakoepaikalla: – Ampumakoepaikalla on tärkeää välttää turhia lähikontakteja, joten huolehdi riittävistä turvaväleistä (1–2 metriä) muihin osallistujiin sekä ampumakokeen vastaanottajiin. – Saavuttuasi ampumakoepaikalle noudata ampumakokeen vastaanottajien antamaa ohjeistusta. – Mene tarkastuspisteelle vasta saatuasi luvan. – Aseta tarkastuspisteen pöydälle: – aseesi turvallisesti käsitellen (luotiaseen lukon on oltava auki ja sarjanumeron näkyvillä) – kokeessa käytettävät patruunat/nuolet – kokeessa käytettävän luotiaseen lupa ja henkilöllisyystodistus – voimassa oleva metsästyskortti taikka älypuhelin, jossa on näkyvissä sähköinen metsästyskorttinne Oma riista- mobiilisovelluksen kautta (huomio näytön aikakatkaisu). – Siirry odottamaan turvaetäisyyden päähän pöydästä. – Kun ampumakokeen vastaanottaja on antanut luvan, voit noutaa omaisuutesi ja siirtyä odottamaan ampumavuoroasi osoitetulle paikalle. – Kun saat luvan, siirry ampumapaikalle suorittamaan ampumakoe. 2 (2) – Maksa ampumakoesuorituksesi jättämällä tasasumma käteistä rahaa ampumakokeen vastaanottajan osoittamaan paikkaan tai maksa lähimaksulla (koskematta maksupäätteeseen). – Ota mukaasi allekirjoitettu ampumakoetodistus tai päätöslomake. Hyväksytty ampumakoesuoritus tulee näkyville myös Oma riista -palveluun. – Poistu tämän jälkeen ampumaradalta mahdollisimman pian.

WhatsApp ryhmään liittyminen.

Jos haluaa päästä seuran WhatsApp ryhmään niin ilmoita puhelinnumero joko Johanna Pollarille, Joonas Mannilalle tai Sakari Mäkirannalle.

Kesäkokous 26.07 2020 päätöksiä.

-metsästyksessä noudatetaan valtion aikoja.

-riistakiintiö kolme metsäkanalintua, yksi saa olla metso. Peltopyy rauhoitettu.

-joulurauha 24-25 12 eli kaikki metsästys kielletty.

-metsäkanalintujen ruokintapaikat rauhoitettu 300 metrin säteellä.

-seuraavat järvet rauhoitetaan sorsastukselta: Neva-Aijalainen, Iso-Valkeinen, Korpilampi ja Kaidesjärvi.

-Isojakokunnan kortteja myy Toni Raiski.

-jäseniä muistutetaan että maaston roskaaminen ehdottomasti kielletty. Kaikki mitä metsään viedään tuodaan sieltä myös pois. Varsinkin haulikon hylsyt pitää ehdottomasti tuoda maastosta pois.

– jahtiin mentäessä kiinnittäkää huomiota mihin jätätte autonne. Teiden liittymien ja ajourien kulun estämistä ei saa esiintyä missän muodossa. Myös pellolla autolla ajaminen on kielletty.

-saalisilmoitus jätetään joko oma riistan kautta tai seuran sähköpostiosoitteeseen (pollarinms(at)gmail.com). Saalisilmoitus pitää jättää vaikka ei olisi saanut saalista.