Ampumaradan järjestyssäännöt

POLLARIN MS:N AMPUMARADAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1. Tervetuloa Lintukallion ampumaradalle, ampumarata on siihen oikeutettujen käytettävissä arkisin klo 9.00 – 21.00 ja viikonloppuisin klo 12.00 – 20.00 välisenä aikana. Muina aikoina sekä juhlapyhinä radan käyttö on ehdottomasti kielletty.

2. Jokaisen ampujan ja muutoin rata-alueella olevan on noudatettava niitä ohjeita ja määräyksiä, joita radan käytöstä ja siellä oleskelusta on annettu tai annetaan sekä huolehdittava siitä, että ei tuota vahinkoa radalle, toisille radalla liikkuville eikä vaaranna yleistä turvallisuutta taikka aiheuta häiriöitä.

3. Yleisestä järjestyksestä radalla huolehtii ensisijassa radan pitäjän hyväksymät tai määräämät valvojat. Valvojien antamia ohjeita ampumapaikkojen käytöstä ja vuorottelusta sekä yleisestä käyttäytymisestä on noudatettava.

4. Ampumaradalla saavat varsinaisten kilpailujen  ulkopuolella  harrastaa urheiluammuntaa Pollarin metsästysseura ry:n jäsenet ja muut yksityiset henkilöt sekä yhdistykset, joille radan pitäjä on antanut tai antaa luvan.

5. Kilpailuun ja harjoitukseen (enemmän kuin yksi ampuja) on aina määrättävä valvoja, joka on ensisijaisessa vastuussa johdettaviensa tarkoituksenmukaisesta ja moitteettomasta käyttäytymisestä ampumaradalla.

6. Radalla saa ampua vain ampumapaikalla ja sellaisella aseella mille asianomainen erityisrata on tarkoitettu. Ratalaitteisiin tahallisesti tai selvällä huolimattomuudella ammuttu laukaus on kielletty, jonka aiheuttaman vahingon ampuja on velvollinen korvaamaan.

7. Aseen saa ladata vain ampumapaikalla ja rata-alueella liikuttaessa ase on aina pidettävä lataamattomana, lukko avattuna tai ase taitettuna tai mahdollisuuksien mukaan kuljetuskoteloon sijoitettuna.

8. Ampumapaikalla on ase pidettävä aina suunnattuna ampumasuuntaan.

9. Asetta ei saa käsitellä silloin, kun ampumapaikan etupuolella on henkilöitä.

10. Radan käyttäjällä ei ole oikeutta asentaa edes väliaikaisesti rata-alueelle mitään laitteita tai rakennelmia. Maalitaulujen asettaminen reuna- tai taustavalliin sekä maalialueen ja ampumapaikan välimaastoon on ehdottomasti kielletty. Radan teknillisiä laitteita on lupa käyttää, asentaa, muuntaa tai huoltaa vain niillä henkilöillä, jotka radan pitäjä on siihen nimenomaisesti määrännyt tai oikeuttanut.

11. Radan käyttäjän on noudatettava rata-alueella yleistä siisteyttä. Syntyvät jätteet kuten käytetyt taulut, tyhjät patruunakotelot, hylsyt ja muut roskat on lajiteltava sekä toimitettava niille varattuihin jäteastioihin. Radan käyttäjän on muutoinkin huolehdittava siitä, että rata jää jäljiltäsi siistiin ja moitteettomaan kuntoon.

12. Ratojen kulissoiduille , aidatuille tai muuten merkityille vaara-alueille meneminen on ammuntojen aikana kaikilta kielletty, jollei siihen ole annettu erityistä lupaa.

13. Kuulon- ja näönsuojaaminen on suositeltavaa ja jokaisen terveyden kannalta välttämätöntä.

14. Asiattomien ja luvaton oleskelu ja liikkuminen ampumarata-alueella on kielletty.

KAIKKIEN TURVALLISUUDEN JA VIIHTYISYYDEN TAKEENA ON SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN

Radan yhteyshenkilönä toimii Maarit Palomäki puh 0400863278